Varje lokalavdelning samlas regelbundet, och har vid årsmötet utsett en styrelse som minst två gånger per år samlas. Endast Kvinnor kan sitta i styrelsen men män är välkomna att vara medlemmar i lokalavdelningarna. Lokalavdelningarna utser 2 ombud till Kvinnor för missions riks årsmöte. Idags läget sker det i mars månad vartannat år i Uppsala, och vart annat år i någon lokal avdelning ute i landet i samverkan med riksstyrelsen. Varje lokal avdelning har egna stadgar.

Mer om lokalavdelningarnas verksamhet hittar du här