Arkiv

I arkivet kan du se vad Kvinnor för mission uträttat genom åren.
Du kan fördjupa dig i tidigare resor inom projektet
Kvinnor möter kvinnor,
läsa rapporter från
missionsdagar och årsmöten, sammandrag
från
styrelsemöten och årsmötesprotokoll med mera.

I arkivet placeras det material som är äldre än 3 år. Nyare material finns under huvudmenyerna.