Insamling
Baobabträd

Under 2016 samlade Kvinnor för mission in 139.250 kr genom försäljningar, enskilda gåvor och minnesgåvor.

Pengarna gick till flera projekt inom Svenska kyrkans

internationella arbete i olika delar av världen. I alla projkten är kvinnor målgruppen. Kvinnor lever ofta i en utsatt situation både ekonomiskt, fysiskt och psykiskt. Genom tillgång till sjukvård, lån, utbildning och gruppgemenskap kan deras situation påtagligt förändras.

 

Skicka en gåva

Du kan skicka din gåva till Kvinnor för missions bg 5412-2387. Vill du stödja ett särskilt projekt anger du projektnumret, t ex P 123.

Minnes och hyllningsgåva

När du vill hedra eller fira någon kan du ge ett bidrag till Kvinnor för missions insamlingsprojekt. Gör så här: Skicka e-post till lena.hognesius(at)svenskakyrkan.se. Uppge namn på den som ska hedras, vart hyllningsbladet ska skickas och från vem det är samt ditt eget namn.

Skicka din gåva till Kvinnor för missions bg 5412-2387. Ange projektnummer om du vill stödja ett av insamlingsprojekten.

När inbetalningen registrerats, skickas hyllningsbladet till mottagaren.

Skicka en gåva

till Kvinnor för missions bankgiro 5412-2387. 

Vill du stödja ett särskilt projekt, 

ange projekt-numret, t ex P 123

Hela insamlingskatalogen
för Act Svenska kyrkan hittar du
här

INSAMLINGSPROJEKT

Tanzania

För ett liv utan smärta.

Stöd till Tanzanias kristna råds arbete mot könsstympning.
P 190, Jämställdhet och hälsa

Mentormammor
Mammor hjälper mammor att få sina barn att överleva.
P 144, Jämställdhet och hälsa

Egypten

Byutveckling och skolgång i Egypten 

P 45, Försörjning och klimaträttvisa