Bli medlem

Som medlem i Kvinnor för mission är du med och stödjer
Svenska kyrkans internationella arbete. Kvinnor för mission vill
tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan
synliggöra kvinnors situation och stärka vår ställning i kyrka och samhälle.

SÅ HÄR GÖR DU

Sök helst upp din närmaste lokala avdelning och bli medlem via den. Lista på grupperna och deras kontaktpersoner finner du här:

Halmstad Eva Larsson hans-ingvar.larsson(at)telia.com, 076-85 34 457
OskarshamnRose-Marie Probelius-Seger probelius45(at)gmail.com, 073-0817463
Sundsvall Wiola Persson Wiolae.persson(at)gmail.com, 072-3550677
Uppsala Eva Noreborg eva.noreborg(at)svenskakyrkan.se, 070-547 84 23
Visby Kerstin Falk rut.falk(at)gmail.com, 070-780 32 36
Östersund Berit Hoffman berit.hoffman(at)outlook.com, 070-19 09 784

Ett ytterligare alternativ är att bli medlem direkt till riksorganisationen. Då gör du så här:
Årsavgift 100 kr betalas till Kvinnor för missions bankgiro 5412-2387. Ange namn, adress, gärna mail-adress, födelseår och -månad.

Statens bidragsgivande myndighet, som ger anslag till föreningen, kräver att medlemmarnas ålder anges, så att det är tydligt att ingen är under 15 år.