Kvinnor för mission Uppsala
Program för vårterminen 2020
hittar du här 
Kvinnor möter kvinnor 2019
Kfm had under tiden 26/8-9/9 besök av 3 kvinnor från Zimbabwe och 3 kvinnor från eSwatini (Swaziland).
Läs rapporter och se bilder här
Kvinnor för mission Uppsala
Kfm Uppsala hade en utställning på Medarbetardagen i Uppsala stift den 28 sep 2019.
Se mer här

Lokalavdelningar

Information och terminsprogram för lokalavdelningarna 

hittar du här.

Vårt uppdrag

Senaste nyhetsbrev om Svenska kyrkans internationella arbete.
Mars 2018

P129 - Zimbabwe,
Era gåvor ger resultat!

Rapport från fältet
 
Läs mer om de insamlingsprojekt Kvinnor för mission stödjer här

Brev till församlingarna

Folder till de kyrkliga arbetsgrupperna.

BLI MEDLEM

Sätt in medlemsavgiften 100 kr på Kvinnor för missions bankgiro 5412-2387. Skriv namn, adress och födelsedatum.

Framtidsplaner

Nu är planerna i fullgång och många tampas med program-förslag till kommande program. När vi var i Oskarhamn satt vi i tre grupper för att samtala om framtiden,  hur vi kan inspirera befintliga medlemmar, men även fundera på hur vi når ut till andra, och eventuellt nya medlemmar.
När vi återsamlades, skrev vi ner några av tankarna vi delat.
Här kommer listan. Läs och arbeta vidare