Lokal verksamhet
Självständiga lokalavdelningar och kretsar ordnar regelbundna möten med föredrag och annan kunskapsförmedling. Verksamheten varierar från ort till ort. Försäljningar och andra former för insamling förekommer på flera orter. Några deltar i projektet Kvinnor möter/stöder kvinnor, några samarbetar med stiftsgruppen inom Kvinnor i Svenska kyrkan och flera är aktiva i den lokala församlings eller i stiftets internationella grupp.
På den här sidan och dess
undersidor finner du information
från lokalavdelningarna från
de tre senaste åren.
För tidigare händelser se vårt
arkiv
Här finns
Kvinnor för mission
Sundsvall    
Östersund          
Oskarshamn
Gotland              
Halmstad    
Uppsala

Årsavgift

En lokalavdelning beslutar själv storleken på den avgift per medlem, vilken ska betalas in till riksstyrelsen.

Avgiften för krets är 300 kr

och för enskild medlem 100 kr. Sätt in medlemsavgiften på Kvinnor för missions bankgiro 5412-2387. Glöm inte att skriva namn, adress och födelsedatum.