Framtidsspaning på årsmötet i Oskarshamn 2014.

FRAMTID - KFM (framtidsspaning och tips på vad man kan göra lokalt)

Kvinnors situation ute och hemma (vi bör tala om kvinnors situation, rätten till utbildning, likavärde, ha dialog)

Utbildning a) läsa, skriva (har varit missionens uppgift)

Utbildning b) i Bibeläventyret för mellanstadiet

Bön – förbön

Hemsidor (Kfm borde finnas med på varje församlings hemsida)

Församlingsblad (annonsera mötena i församlingsbladet)

Mission (prata om vad mission kan vara idag – vit man i tropikhjälm gäller inte längre!)

Kollekter (Prata för Mission vid kollekter)

Gotland (medverka vid Medeltidsveckans gudstjänster och deras kyrkkaffen. Almedalen?)

Nya svenskar (försöka få med nya svenskar, ge info till SFI och kommunen)

Lokaltidning – på gång (annonsera era möten i lokalpressen – gratis under rubriken ”På gång”)

Ta kontakt före pensionering (kyrkligt anställda som snart ska gå i pension bör uppmuntras att bli medlemmar)

Brödförsäljning (dras alltid in pengar!)

Kyrkkaffe (Torgkaffe på våren i församlingshemmet i Oskarshamn.)

Kyrka – profana evenemang

Skarfs (kan vi använda SKMs gamla röda halsdukar med loggan duvan?)

Adventskaffe (med lotterier på ostkakor eller annat lokalt)

Grytlappar med lottnummer på.