Hur arbetar vi?

Kvinnor för mission har verksamhet på nationellt plan och i lokala avdelningar och kretsar. Föreningen samarbetar med Svenska kyrkans internationella arbete.

Ordförandesamling 13-15 oktober 2023 i Oskarshamn

Preliminärt program ser du nedan. 

På den här sidan och dess undersidor finner du information från de tre senaste åren. För tidigare info se vårt arkiv

MÖTEN

Missionsdagar på våren med föredrag, seminarier, workshops och gudstjänster i samarbete med Kvinnor i  Svenska kyrkan.

Missionsdag på hösten tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete.

Internationellt kvinnomöte ungefär vartannat år i anslutning till Världens fest.

Lokalavdelningarna i Kvinnor för mission träffas oftast varannan vecka för att lära sig mera om Svenska kyrkans internationella arbete, främst bland kvinnor.

PROJEKT

Kvinnor möter/stödjer kvinnor

I olika former, bl a "Verkliga möten", träffas kvinnor från olika länder och kulturer för att dela erfarenheter och lära av varandra. Kvinnor från Sydafrika och Zimbabwe har kommit till Sverige för att berätta om sina erfarenheter och svenska kvinnor har nyligen besökt Zimbabwe.

INSAMLING

Att ekonomiskt stödja kvinnor i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern är en viktig del av  verksamheten. Insamling sker året om och lokalavdelningarna ordnar försäljningar för att samla in pengar.

Rapport från ordförandesamling i Oskarshamn 13-15 oktober 2023

Kvinnor för mission firade 120 år vid ordförandemötet i Oskarshamn den 13-15 oktober 2023.

Vårt program började på fredagen med gemensam kvällsmat på Hotell Post. Därefter hae vi styrelsemöte.

På lördagen ledde Rose-Marie morgonbönen och därefter berättade biskop Jan-Olof Johansson om flickskolan” Den gode herden” i Betlehem och om Svenska Jerusalemsföreningen. Det unika med denna skola var att undervisningen skedde på arabiska fast den drevs av svenskar.

Vi gjorde besök på Döderhultarens museum, där vi visades runt och fick reda på mycket om personen och hans konst.

Efter lunch berättade Rose-Marie och SKMs historia från att SKMF (Svenska kvinnors missionsförening) bildades år 1903 i Uppsala av 18 kvinnor. Det bildades genast flera lokalavdelningar, varav den lokala avdelningen i Uppsala startades 1916. Svenska kyrkans Missonsstyrelse hade bildats redan 1874.

Vid fikat på eftermiddagen bjöds vi på födelsedagstårtan. Därefter berättade Eila Wictorzon om ordspråk från Bibeln. Här är några exempel: ”livets glada dagar”, ”det står härliga till”, ”förhoppningar som kommer på skam”, ”genom märg och ben”, ”döden i grytan”, ”kasta pärlor för svinen”.

Dagen avslutades med middag och underhållning i Kyrkans Hus.

På söndagen deltog vi i församlingens högmässa i Oskarshamns kyrka och vi hann med att äta lunch innan vi reste hemåt igen.

Rapport från ordförandesamlingen i Visby 22-24 oktober 2021

Samtliga lokalavdelningar var representerade. Under fredagen anlände vi till Visby vid olika tider och klockan 18 samlades vi till kvällsmat i Församlingshuset. I samband med måltiden fick lokalavdelningarna berätta om hur man har det lokalt. Det finns många olika sätt som grupperna använder för att samla in pengar till våra insamlingsprojekt.

Lördagen var den egentliga samlingsdagen. Efter morgonbön berättade Inger Jonasson om konstskolan i Betlehem, Dar Al Kalima.. Inger har arbetat där i flera år och fortfarande är hon där varje mars månad för att hålla kurser i akvarellmålning. Flera av deltagarna kände igen sig i bilderna från Betlehem och några hade besökt gåvoshopen där.

Klockan 11 var det konsert i S:ta Maria Domkyrka med Unga Musiker Gotland (UMG). Det var musik från 1600-talet till nutid. Framfört fantastiskt väl av de unga musikerna på violin, piano, orgel och oboe.

Efter lunch kom Karin Bodin som tillsammans med sig man arbetat i Jordanien vid Jesu dopplats vid floden Jordan. En spännande berättelse om de olika kyrkorna som fått kungens tillstånd att byggas vid dopplatsen.

Lite luft var det sedan i programmet. Och då passade styrelsen på att mötas. Vid middagen fick vi taffelmusik av Niclas Gustafsson. Och när vi ätit klart kom ”munken” Calle Brobäck, som berättade historiska fakta och skrönor från Gotland.

Söndagen bjöd på stadsrundtur och högmässa och lunch.

Eva 2021-10-28

Bilder från ordförandesamlingen i Visby 22-24 oktober 2021

Inger Jonasson
Karin Bodin
Mötesdeltagare
Mötesdeltagare
Lottdragning
Calle Brobäck
Kfm ordföranden främre raden: Anna-Lena Arousell Berglund Margot Olsson Larsson. Bakre raden: Eva Larsson, Kerstin Falk, Wiola Persson, Rose-Marie Probelius Seger, Eva Noreborg.
Kfm styrelse 2021 främre raden: Eva Noreborg, Anna-Lena Arousell Berglund. Bakre raden: Birgitta Börstad, Margot Olsson Larsson, Wiola Persson, Rose-Marie Probelius Seger. Saknas på bilden: Monika Kellerdal.

Kvinnor för missions styrelse har sammanträtt på telefon 11/6 2021

Lokalavdelningarna har fortfarande sparsamt med fysiska möten. I Oskarshamn har man haft årsmöte och planerat för hösten. Uppsala lokalavd. har också haft ett fysiskt möte och planerat för hösten. På Gotland har man träffats vid två tillfällen och ser fram emot hösten. I Sundsvall blir det ett sommarmöte i nästa vecka och då spikas programmet för riksårsmötet i augusti. Inbjudan och information kommer att skickas ut till lokalavdelningarna.

Kvinnor för mission sammanträde på telefon 19-03-2021

Lokalavdelningarna har fortfarande fysiska möten satta på paus. Man hoppas på att vaccineringen ska göra att vi fram i maj/juni kan börja mötas fysiskt för årsmöten och medlemsmöten(på smittsäkert sätt). Riksårsmötet i Sundsvall beslutas till 27-29 augusti. Lokalgruppen i Sundsvall är väl framme i planeringen. Vi får också information om Världsdagen 9 april. Ett digitalt möte som anordnas av Uppsala stift.

Nästa styrelsemöte blir 11 juni på telefon kl 10.00 eller om det är möjligt i Uppsala.

Sammanfattning av styrelsemöte på telefon 2021-01-19

På rundfråga till lokalavdelningarna framkommer att alla medlemsaktiviteter vilar p g a pandemin tills vidare.

Det planerade årsmötet i Sundsvall 19 februari är inställt och skjuts fram till sensommaren/början av hösten.

Lokalavdelningarna uppmanas att skicka in sina rapporter (medlemslistor och verksamhetsberättelser) till Lena under mars. Till 1/4 ska de vara inskickade till JÄMY

Sammanfattning av styrelsemöte 2020-11-24

Styrelsen hade sammanträde på telefon. Årsmötet i Sundsvall planeras till 19 feb. 2021. Förberedelserna är i det närmaste klara. På rundfråga står det klart att fysisk verksamhet i lokalavdelningarna upphörde efter 11/11. Man försöker att hålla intresse och engagemang uppe via medlemsbrev och telefonkontakter. Kfm planerar att ge en bokgåva ”Fyra berättelser om kärlek” till styrelserna i lokalavdelningarna. Böckerna är tänkta att fungera som en uppmuntran och ett kontaktmedel när de cirkulerar runt bland ledamöterna. Nästa styrelsemöte på telefon planeras till 19 jannuari.

Årsmöte och styrelsemöte september 2020 

Årsmötet som var planerat till den 22-23 mars 2020 i Uppsala ställdes in p g a coronapandemin.

Nu har riksföreningen under september haft ett årsmöte Per Capsulam. Detta har inneburit att de valda ombuden i lokalföreningarna har fått ta del av alla handlingar d v s verksamhetsberättelse, budgetredovisning, revisionsberättelser och slutligen ett färdigskrivet årsmötesprotokoll. Protokollet har ombuden sedan fått bevittna och godkänna. All handlingar är nu samlade hos Lena Hognesius.

Styrelsen har nu haft ett konstituerande möte på telefon och fördelat styrelsens uppgifter.

Styrelsen hade samtidigt ett styrelsemöte på telefon och planerade för årsmötet 2021 som sker i Sundsvall 19-21/3. Under telefonmötet kunde vi också dela med varandra hur vi har det i de olika lokalavdelningarna.

Nästa styrelsemöte blir på telefon 24/11-20

Sammanfattning av styrelsemöte
2020-01-31

Vi gick igenom och planerade för årsmötet i Uppsala 20-22 mars. Vi startar redan på fredagskvällen i år med besök på Samariterhemmet. Mötesplatsen blir i S:t Pers kyrka under lördagen.
En resa till Zimbabwe för återträff med våra gäster från 2019 planeras. Från Kfm reser tre kvinnor. Diskussion kring deltagare och ekonomi avseende egen insats.
Vi gick också igenom planeringen för Missionsdagarna som i år har utökat program. ”Unga i den världsvida kyrkan ” engageras och möteslokal blir Missionskyrkan.
Ordförandekonferens 23-25 oktober blir i Visby och årsmötet 2021 förläggs i Sundsvall 19-20 mars.

Sammanfattning av styrelsemöte
2019-11-18

Vi planerade för årsmötet 20-22/3-20 i Uppsala. Vi kommer att hålla till i S:t Pers kyrka och församlingshem.
Vi bollade också nya tankar inför Missionsdagarna; att på något sätt inkludera ”Unga i den världsvida kyrkan”.
Vi diskuterade vidare uppföljning av Afrikautbytet. Om det är möjligt så är det Zimbabwes tur att stå värd för en återträff.
Angående årets gästbesök så kommer Eva att sända tack till våra bidragsgivare tillsammans med en sammanfattning av besöket från varje lokalavdelning.
Anna-Lena och Eva presenterade utställningen om Kvinnor för mission som de gjort tillsammans med Birgitta Jagell.

Program ordförandekonferens
8-10/11 2019 i Östersund

Församlingsgården, Östersund

Fredag 8 november

Kl 17.00 Styrelsesammanträde.
Kl 19.00 Gemensam middag.


Lördag 9 november
Kl 09.30 Morgonbön. Församlingsgården
Kl 10.30 Besök på Galltije – sydsamiskt kulturcentrum med föredrag av Jerker Bexelius eller ersättare.
Kl 12.00 Lunch.
Kl 14.00 Föredrag av Jennie Nordin.
Kl 18.00 Gemensam middag med någon form av underhållning.

Söndag 11 november
Kl 11.00 Högmässa i Stora kyrkan.
Kl 12.30 Lunch i församlingsgården.

Anmälan med uppgift om ev specialkost görs till
Siv Mellergård, tel. 073-417 04 83, eller Mailadress: sivanmel_1@hotmail.com

Bokning av boende görs på:
Hotell Älgen, Storgatan 61, tel 063-51 75 25
Meddela att du ska på konferens med Kvinnor för mission samt ange din ankomsttid.

VÄLKOMNA!

Sammanfattning av protokoll styrelsemöte 190824

Vi går igenom ekonomin för våra afrikanska gäster. Varje lokalavdelning ska redovisa
sina utgifter för gästerna. Vad har församlingen bidragit med och vad har lokalavdelningarna skjutit till?
Vi har för avsikt att göra en uppföljning av besöket likt den vi gjorde 2018 i Swaziland. 2020 kanske blir i Zimbabwe.
Kfm har har inbjudits och kommer att delta i stiftsdagarna i Gävle med en utställning.
Styrelsen planerar ett arbetsmöte 20/9 i samband med Missionsdagarna. Då för att arbeta med hemsidan.

Sammanfattning av styrelsemöte 2019-05-18

Mötet koncentrerades f f a kring planeringen för våra afrikanska gäster 26/8-9/9.
Angående ekonomin har Härnösand och Visby stift bidragit med pengar likaså Göteborgs missionssällskap. Växjö och Uppsala stift har inte hört av sig.
Programmet för gästerna följer förra gångens planering. Först samling för alla i Uppsala för generell och lokal information. Sedan reser kvinnorna ut till lokalavdelningarna två och två. Vistelsen avslutas i Uppsala med GÖRA SKILLNAD-dagarna.
Kvinnor för mission kommer att erbjuda arrangörerna för Göra Skillnad medverkan.
Kfm kan ha Workshop. Möjligt för Nomsa Khumalo från Swaziland att berätta om
PWL (bönekvinnonrna i Swaziland och Sydafrika)
Kfm kan visa en utställning och vidare informera både enskilda och större grupper om vårt arbete.
Nästa styrelsemöte 24/8 i Uppsala

Sammanfattning av styrelsemöte 2019-01-25

Vi gick igenom agendan för årsmötet i Oskarshamn. Vi beslöt att bjuda in som, observatörer, intresserade från Nybro och Mörkö församlingar.
26/8-9/9-19 är Kfm igen värdar för kvinnor från Swaziland och Zimbabwe. Lokala grupper och kretsar får som förra gången planera program. Vi kommer denna gång att söka bidrag från alla berörda stift förutom Lunds Missionssällskap. Eva beställer nu flygbiljetter för gästerna.
Kfm har fått inbjudan att komma till Mörkö församling för information om vårt arbete. Eva Noreborg besöker dem i april.