Verksamhetsberättelse Oskarshamn 2018

23 januari
Upptaktsmöte i Kyrkans hus. Närvarande medlemmar: Marianne Wihlborg, Gerda Kiehl, Maj-Lis Lundqvist, Ann-Margret Runnberg, Benita Tikkanen och Barbro Kreutz. Övriga: Britt Åström och kyrkoherde Björn Leander. Diskuterade bl a lite om Fastekampanjen, om 110-årsjubileet, om medlemsrekrytering, om styrelsens sammansättning. Avslutades med psalmsång och kort andakt ledd av kyrkoherden.

6 februari

Årsmöte i Kyrkans hus. 14 medlemmar var närvarande. Carina Duvlund avgick
som ordförande och Rose-Marie Probelius Seger valdes till ny ordförande. I övrigt sedvanliga årsmötesförhandlingar.

20 februari 15
medlemmar var närvarande. Åsa Hedman berättade och visade bilder om årets fasteinsamling som har mottot ”Att resa sig starkare”. Maj-Lis Lundqvist, som nyligen fyllt 90 år, bjöd på tårta.

6 mars
På grund av snömodd med mera var det endast fyra medlemmar närvarande.
Eftersom de fyra också ingår i styrelsen planerades 110-årsjubileet 3 april.

20 mars
12 medlemmar var närvarande. Mötet inleddes med att ordföranden Rose-Marie Probelius Seger tände ett ljus för vår nyligen avlidna medlem Elly Gabrielsson. Kyrkoherden Björn Leander läste en bön och en tyst minut hölls.
Rose-Marie Probelius Seger, Carina Duvlund och Barbro Kreutz rapporterade från riksårsmötet för Kvinnor för mission som gick av stapeln i Visby den gångna helgen.

3 april
21 medlemmar var närvarande då vi firade våra 110 år i Oskarshamn!

17 april
15 närvarande (nio medlemmar, fem ickemedlemmar + Åsa Hedman). Åsa berättade och visade bilder och filmer från sin vistelse som volontär i Tanzania i höstas. Denna gången var det från barnhemmet i Iwambi.

16 maj
16 medlemmar tog sig med kyrkans buss och andra bilar i strålande sommarsol och värme ut till Saltviks missionskyrka. Där berättade Ann-Margret Björkman
om husets dryga 100-åriga tillvaro. Efter det drack vi kaffe och åt tårta i paret Björkmans sommarstuga med en fantastisk havsutsikt.

21 augusti
16 medlemmar. Höstupptaktsmöte i Villa Shalom. Gick igenom höstens program och Rose-Marie Probelius Seger läste dikter ur Sven-Bertil Taubes diktsamling.

4 sept
20 medlemmar och åtta icke-medlemmar lyssnade på Rose-Marie Probelius
Seger som berättade och visade bilder från sin vistelse i Swaziland tillsammans
med Eva Noreborg, Uppsala och Monica Kellerdahl, Halmstad.

18 sept
14 medlemmar. Planering av Torgkaffet den 6 oktober i Kyrkans hus. Information om internationella gruppernas möte i Uppsala. Förslag om att 2019 bjuda in de kvinnorna från Zimbabwe som besökte oss 2017.

2 okt
(8 medlemmar). Fortsatt planering av Torgkaffet den 6 oktober.

6 okt
Torgkaffet. Jonna Hennig inleder med andakt och Kolbergakören sjunger under Matilda Nybergs ledning. Ett uppskattat inslag. Cirka 70 besökare som verkar nöjda
och glada. De fyra lotterierna säljs slut och nästan allt bröd. Torgkaffet inbringade 7 686 kronor.

16 okt
Sex medlemmar + en icke-medlem. Konstaterades att Torgkaffet gått bra och att många positiva omdömen gavs av besökarna. Rose-Marie Probelius Seger har talat med Mats Ytterborg och vi kommer att skicka 10 000,- att användas i våra projekt Mentor mothers i Swaziland och Flickors rätt i Indien.
Att beakta inför kommande torgkaffe: mer strukturerat vid lottförsäljning (inte alla på en gång).

30 okt
Sju medlemmar + Åsa Hedman. Åsa berättade från missionsdagen i Gamla Hjälmseryd där det berättades om IBRA-radion. Besök gjordes också i Eva Spångbergs Björkelund och gamla Hjälmseryds kyrka från 1100-talet.

13 nov
Nio medlemmar och två icke-medlemmar. Rose-Marie Probelius Seger berättade från ordförandekonferensen i Halmstad, som hon och Carina Duvlund deltog i. Vidare diskuterades olika förslag till nästa år möten. En idé framfördes om att slå ihop Kvinnor för mission och Internationella gruppen.

27 nov
Sex medlemmar. Åsa Hedman informerade om årets julkampanj. Temat är ”En flicka är född”.

11 dec
Elva medlemmar. Carina Duvlund inledde med en parentation över Gunhild Söderberg som avled den 4 december.
Två babyrytmikgrupper kom på besök – många små tomtenissar kröp ivrigt runt på golvet. Framförallt var det väldigt intressant att vara under flygeln! Matilda Nyberg ledde sången som vi alla fick delta i. Sammankomsten avslutades med att ordföranden Rose-Marie Probelius Seger önskade alla en god jul och ett gott nytt år.Oskarshamn den 5 februari 2019
 

  
  
Rose-Marie Probelius SegerBarbro Kreutz
OrdförandeSekreterare
 
 
Marianne WihlborgCarina Duvlund
LedamotLedamot