Verksamhetsberättelse 2018 Halmstads kyrkliga missionskrets

Lokalavdelning av föreningen Kvinnor för mission


Medlemsantalet var vid årets slut 64.

Sedan förr årsmötet har tre medlemmar avlidit. Vi får fått tända ljus och ha en tyst minut för Kerstin Hellström och Inga Agmyr och Katarina Forai. Vi minns dem med tacksamhet och glädje.
 

I den valda styrelsen har ingått:ordförande Eva Larsson till 2019
vice ordförande Gunne Björhag till 2019
sekreterare Monika Kellerdal till 2020
vice sekreterare Britt-Marie Blidö till 2020
kassör Annica Engdahl till 2019
vice kassör Eva Larsson
Övriga styrelsemedlemmar:Margaretha Haraldsson till 2019
Doris Malmberg till 2019
Siv Andersson till 2020
  

Revisorer: Christina Åhlén och Ulla Hallberg

Missionskretsens kaplan: Torbjörn Andersson

Årsavgift 50 kr varav 25 kr avdelas till riksföreningen Kvinnor för mission.
Styrelsen har haft 12 styrelsemöten varav ett möte var konstituerande.
Kretsen har under året haft 16 sammankomster. Kretsen har också i maj gjort en gemensam vårutflykt.

Det är styrelsens ambition att missionskretsens möten ska ha ett meningsfullt innehåll
som knyter an till missionsarbete och Kyrkans liv hemma och utomlands. Kretsen träffas två gånger i månaden under vår-och höstterminen och träffarna börjar alltid med andakt av vår kaplan.

Året inleddes med en resa med tramssibiriska järnvägen till Mongoliet. Gunnel Larsson från Rävinge berättade och visade bilder.

I februari kom Susan Tronsson ny komminister i Martin Luther och Stefan Ljungberg
ny kantor på Kärleken och presenterade sig.
Vi hade också årsmötet denna månad och då fick vi sjunga vårpsalmer tillsammans med Per Henrik Johansson.

I mars ägnade vi en träff åt att se på filmen ” Om du kommer härifrån” som Marika Grieshel gjort om flyktinglägret Kakuma I Kenya.
På skärtorsdagens träff talade Tore Sjöblom om påskens psalmer.

I april besökte vi Getinge Kyrka. Daniel Björk, präst där, tog emot och berättade om kyrkan och församlingslivet.
Sista träffen för terminen gästades vi av ”Rebellkirurgen” Erik Erichsen. Han delade med sig i ord och bild av sitt okonventionella arbete på sjukhuset AIRA i Etiopien.
(Det kom omkring 100 personer för att lyssna till föredraget)

I maj gjorde vi vår årliga utflykt och denna gång gick resan till Onsala där vi guidades i kyrkan. Efter det åt vi lunch på Hamnkrogen i härlig sommarsol.
Vi besökte sen Österöö Fårfarm där det serverades kaffe i Ladan och som också inbjöd till shopping. Vi hann med en tur med traktorn runt ägorna och fick se hur en vallhund samlade ihop en fårskock tillsammans med sin husse.

Hösten inleddes med att vår nye bitr Kh Fabian Åström och vår nya organist Ann-Catrin Björnberg presenterade sig.

I oktober gjorde vi först en utflykt till Laurentii kyrka i Falkenberg. Markus Leandersson tog emot oss och berättade om kyrkan och dess historia.
Andra träffen i oktober ägnades åt Swaziland. Monika Kellerdal berättade och visade bilder från resan till Swaziland som tre kvinnor från riksföreningen gjorde i juni.
Våra afrikanska gäster från 2017 bestämde redan vid avresan från Sverige att de skulle ha en återträff 6 juni 2018 i Swaziland.

I november kom diakon Susanne Franzén och delade med sig av intryck och minnen av arbetet från åren inom SKUT.
Under påföljande träff gjorde vi julkransar. Vi hade god hjälp av vår vaktmästare Torbjörn och Greta Klangs dotter. Kransarna sålde vi sedan på julmarknaden som vi
hade redan före Domsöndagen.
Sist i november kom Anders Wilhelmsson och sjöng julsånger-och psalmer för oss och med oss.

Hösten avslutades med Adventsfesten då vi som vi brukar tände ljus i granen och läste bibelverser. Britt-Marie läste för oss ur Selma Lagerlöfs Kristuslegender.
 

Resultat från försäljningen:kaffebiljetter 2360 kr
4 ringlotter + änglalotteri 4640 kr
tombola 1312 kr
brödförsäljning 2718 kr
försäljning av kransar mm 1700 kr
gåvor 550 kr
Summa:13280 kr
  
Stora lotteriet17000 kr
  
Summa julförsäljningen:30280 kr
  


Vid styrelsemöte 181213 beslutade vi om följande fördelning av insamlade medel:
 

Mekane Yesuskyrkan3000 kr
Kwa Zamokuhle diakonicenter, Sydafrika6000 kr
P 144 Menthor mothers i Swaziland6000 kr
P 50 Haithi5000 kr
Sr Rosemadelenes barnhem i Beirut7000 kr
Open Doors4000 kr
Ersta diakonisällskap500 kr
Bräcke Diakonianstalt500 kr
 
P129 Thusanang Zimbabwe och Manama
Zimbabwekyrkan10000 kr
Summa:42000 kr
 


Pengarna till Zimbabwe behåller vi tillsvidare på vårt konto. Detta på rekommendation från Kvinnor för missions styrelse.
(Se anteckningar från styrelsemöte 180914)

Halmstad 20190304

Eva Larsson           Monika Kellerdal
ordförandesekreterare