Ge mammor och barn en chans
P 144
I både Etiopien, Sydafrika, Eswatini och Egypten utbildas mödrar till att stötta och utbilda andra mammor. Metoden som är en succé startades av svenska läkaren Ingrid Le Reux för 35 år sedan när hon sändes ut av Svenska kyrkan till att arbeta i Sydafrika.
I fattiga områden tvingas ensamma, utsatta kvinnor lämna sina barn ensamma i hemmen för att kunna söka jobb. Barnen är ofta indernärda och sjukvård är svårt att få.
Om mammrna inte får veta hur man gör för att registrera sitt nyfödda barn får de heller inte något barnbidrag.
Tack vare kontakt med en mentor-mamma, barnbidrag, vaccinationer, möjlighet att lämna sina barn på dagis och yrkesutbildning för mammorna blir framtiden ljusare. Din hjälp kan ge mammor en chans att ta hand om sina barn!

Läs mer och se film från projektet: www.svenskakyrkan.se/act/P144
Vill du stödja detta projekt,
skicka din gåva till Kvinnor
för missions bg 5412-2387.
Märk din inbetalning med P 144