Utvärdering gäster från Zimbabwe och Swaziland 2017
 
Bästa erfarenheten/upplevelsen:
 
Få veta om Svenska kyrkans struktur och varje kyrkas historia. Så fantastiskt många kyrkor på Gotland. Det finns kyrkor överallt.
 
Alla gudstjänstdeltagare fick medverka i en gudstjänst med sina upplevelser av en text.
 
Bra mottagande. Hjälpsamma människor.
 
Fått veta om diakoner och diakonatet.
 
Visby - konserten! Resan med flyg och båt!
 
Att man tar upp kollekt till specifika ändamål.
 
Allt man gör för att hjälpa varandra.
 
Flyktingmottagandet
 
Världens fest! Mässan på söndagen. Att få deltaga i nattvardsutdelandet! Alla ungdomar som var med! Såg så många troende ungdomar – det finns hopp för framtiden!
 
Sjukhuskyrkan – att det tom fanns kyrkolokal på sjukhus, så man kunde ha enskild bön i väntan på präst, diakon eller annan person.
 
Bra att flera stift fick besökas.
 
Mindre bra:
Våningssängarna.
 
Att dela badrum även med män!
 
Kyckling utan ben – man vill ju tugga på benen.
 
Intervjun med Patricia var för kort och dåligt gjord!
 
Vi borde förbereda gästerna på att de skulle hålla tal/ge info och att de på det viset skulle kunna ta med sig material för att visa.
 
Fortsättning:
Det var jättebra att vi skickade ut dem 2 och 2 från olika länder. De 3 från samma land har delat erfarenheter och upplevelser från de olika håll de varit och på så sätt fått större erfarenhet av Sverige.
 
Önskar att Kfm inbjuder till nästa Världens fest och på samma sätt med gäster från båda länderna.
 
Mer kontakt via e-mail och WhatsApp. Vi har nu en grupp på WhatsApp: Vasteros 2017.
Constance Dlamini och Odhalayo Mpofu - på väg från Gotland
Odhalayo och biskop Sven-Bernhard Fast
Constance och Odhalayo vid Östersjön