Rundbrev till Kvinnor för mission - senhöst 2014

Psalm 261

Tack min Gud för vad som varit! Tack för allt som du beskär!
Tack för tiderna som farit! Tack för stund som inne är!
Tack för ljusa varma vårar! Tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar! Tack för friden i mitt bröst!

Tack för vad du uppenbarat! Tack för vad jag ej förstår!
Tack för bön, som du besvarat! Tack för vad jag inte får!
Tack för livets hemligheter! Tack för hjälp i nödens stund!
Tack för nåd, som ingen mäter! Tack för blodets fridsförbund!

Tack för himmel blå i livet! Tack för moln du strött därpå!
Tack för solljus av dig givet! Tack för mörkret likaså!
Tack för prövningar och strider! Tack för hopp som uppfyllts väl!
Tack för dagen som framskrider! Tack för hopp som slagit fel!

Tack för rosorna vid vägen! Tack för törnet ibland dem!
Tack för resta himlastegen! Tack för evigt tryggat hem!
Tack för kors och tack för plåga! Tack för himmelsk salighet!
Tack för stridens klara låga! Tack för allt i evighet!


Ovanstående psalm, tonsatt av J.A.Hultman är en av de psalmer jag vuxit upp med. Min pappa som var sångare (så småningom också präst) hade ofta sångövningar i vårt hem, så när andra barn möjligen somnade till "Sov du lilla videung" eller någon annan barnvisa låg jag och lyssnade till duetter, kvartetter eller solosånger som övades in i salen, bredvid kammaren där jag låg. Repertoaren kom ofta från Oscar Anfeldt, J.A. Hultman eller psaltarpsalmer tonsatta av Gunnar Wennerberg. Det kändes tryggt att somna när tonerna flödade in i rummet. Den tryggheten önskar jag att barn av idag också skulle kunna få uppleva, men tyvärr så vet vi, att så ser inte verkligheten ut för många småttingar i världen.

Både Pilaniprojektet i Kapstaden, Mentormothers i Swaziland och Thusanang i Zimbabwe är exempel på projekt där svenska kyrkans internationella verksamhet gör allt som går, för att skapa den tryggheten och tänk att vi i "Kvinnor för mission" får vara med och ge vårt stöd i detta viktiga arbete.

Snart börjar advents- och julkampanjen med temat: "Låt fler få fylla fem". Peppa var ni kommer åt att det femte ljuset tänds med uppmaningen att barnen ska få fylla fem och att spädbarnsdödligheten ska minska.

Referat från årets gemenskapsdagar kan ni hitta på hemsidan. Nu planerar vi för årsmötet på kyrkokansliet i Uppsala den 7 mars 2015. Tänk på att välja ombud, skriva motioner, skicka in medlemslistor och rapporter nu när årsskiftet närmar sig. Berätta gärna vad ni gjort av träffar, basarer och andra aktiviteter för att dra in pengar till de olika projekten, men också vad ni gjort för att uppleva gemenskap och trivsel på hemmaplan.

Allt gott önskar jag er alla.

Anna-Lena Arousell Berglund
Ordf.