Rundbrev till Kvinnor för mission - maj 2016

Harmånger 2016 05 02

 
Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, av hjärtat sjunga ditt lov och pris.
Med glädje vill jag ditt ord förkunna, som gör den svage vis
Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer, jag döljer livet som du oss ger,
Som Jesus kom att oss uppenbara, då han till oss steg ner.
Gus låt oss känna din andes ledning, så att vi vet att din väg vi går.
Låt elden brinna i våra hjärtan, till dess vi målet når.
Gud låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. (Psalm 89)
 

I söndags var det Bönsöndagen, med trösterika texter omkring bönen och Guds löften att han hör oss när vi ber. Samtidigt som texterna är just så underbara, är de också lite svåra.

Med i den gudstjänst som jag firade, fanns två barn från Ukraina, som jag mött tidigare under veckan. Deras brinnande bön var och är att få stanna i Sverige, tillsammans med sin mamma och pappa. Att få fortsätta gå i skolan här, tillsammans med sina nyfunna vänner och klasskamrater.

Hur förklarar man då att migrationsverket troligtvis inte kommer att bevilja familjen uppehållstillstånd efter nästa överklagande heller, trots att de bett så innerligt. Hur hjälper man barnen att behålla sin Gudstro och att känna tryggheten i att Gud har omsorg om varje liten människa? Jag vet inte. Jag kan bara fortsätta be att Gud ger familjen en utväg, även om varken dom eller jag kan se den i nuläget.

Sedan jag senast skrev ett rundbrev har vi haft årsmöte i Halmstad. Mer om det finns att läsa på hemsidan.

Inför sensommaren planeras ett studiebesök (svarsbesök) i Zimbabwe. Mer om   Thusanang och Zimbabwe finns att läsa i brevet från Agneta Jürisoo och Birgitta Grimheden.

Vi har nu skickat ut brev per post till Svenska Kyrkans Församlingar med beskrivning av Kvinnor för Mission, vilka vi är och vad vi gör. Vi hoppas naturligtvis på att det ska medföra att ytterligare några grupper och/eller enskilda personer vill ansluta till vår organisation.

Så får jag önska er alla en skön sommar. Jag hoppas att många av oss ses på missionsdagarna i Uppsala till hösten.

Hälsningar
Anna-Lena Arousell Berglund
(ordf)