Rundbrev till Kvinnor för mission 2015 05 29

Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Därför, så länge världen står, det efter vinter kommer vår också i andens rike.
Som fåglars kör i lund och mark besjunger besjunger våren, blid och stark, och livets alla under, vi må besjunga med varann, hans liv som döden övervann i påskens morgonstunder.
Snart alla ängar stå i skrud, och skogen kläder sig som brud, när livets krafter blomma. Så komme vår i Jesu namn i folkens liv, i kyrkans famn, till alla själars fromma. (Psalm 198)


Idag lyser vårsolen på oss i Harmånger, trots att det fortfarande är lite småkyligt. Liljekonvaljerna är fulla med knoppar, men ännu är dom inte fullt utslagna. Körsbärsträden däremot blommar fullt ut och är så vackra där de står. Skapelsen är fantastisk.

För ett par veckor sedan, hade jag för första gången i livet möjligheten att besöka Rom. Det var också en fantastisk upplevelse. För mig är Uppsala domkyrka ett både stort och fantastiskt kyrkorum. Den lär ska rymma c:a 2000 personer. St. Peterskyrkan lär ska rymma c:a 80000 personer. Man tappar sinnet för proportioner. Bara tanken att vår domkyrka skulle rymmas där, med torn och allt, under mittkupolen. Tanken hisnar.

Det är också både roligt och märkligt att upptäcka hur liten den stora världen trots allt är. Vid det studiebesök i vatikanradion som vi fick möjlighet att göra, hade vi som guide en svenska, bosatt i Rom sedan många år. När hon hörde att vi var från Hälsingland berättade hon, att hon tillbringat sin barndoms somrar i Hälsingland, på en plats som heter Norrfjärden. Norrfjärden ligger i vårt pastorat.

Nu får vi se fram mot sommaren och nya möten med människor från när och fjärran och så småningom en höst med träffar i ”Kvinnor för mission”. Men innan dess, så är jag tacksam om ni kollar att rapporterna som vi alltid tjatar om, är inskickade till vår riksorganisation. Det är medlemslistor för 2014, verksamhetsberättelser 2014 och årsmötesprotokoll 2015, som är nödvändiga för att vi ska få de bidrag som behövs, för att driva verksamheten. Ni som redan har skickat in allt samman kan hoppa över de här raderna.

En välsignad sommar med många möjligheter till sol och vila önskar jag er alla.

Anna-Lena Arousell Berglund