Missionsdagarna 4-5 oktober i Uppsala

Under helgen 4-5 oktober samlades vi i Uppsala till Missionsdagar- gemenskapsdagar.
Ett samarbete mellan Kyrkokansliet och Uppsalagruppen av Kvinnor för Mission.
Anna-Clara och Helena från Kyrkokansliet hälsade oss välkomna och lotsade oss genom dagarna mellan föredrag och måltider.

Här kommer några ord om det vi fick höra:
 
Erik Lysén, chef för Svenskakyrkans Internationella arbete , presenterade
Kyrkornas Världsråds missions dokument från 2012

Vårt uppdrag

”För livets skull och tillsammans i den världsvida kyrkan, sänder Gud oss att i ord och handling dela evangeliet, försvara människovärdet och leva i tron, hoppet och kärleken”

Vår vision

Vår vision är liv i Guds rike, en helad skapelse och en mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred.

Kyrkornas Världsråd arbetar med olika tematiska områden

  • Pastoral utveckling
  • Humanitärt katastrof arbete
  • Hälsa
  • Genusrättvisa och jämställdhet
  • Hållbar försörjning
  • Fred och försoning

Många människor är på flykt i världen. Under de senaste åren beräknar man att 10 miljoner människor har flytt Syrien.

Många kvinnor och barn far illa. Därför arbetar vi hårt på att utbilda kvinnor i hälsovård.
Ett projekt vi har är Mentor mammor, som startade i Sydafrika för 30 år sedan och som nu finns  i flera länder i Södra Afrika.

Med denna kunskap kommer vi in på årets julkampanj - Låt fler få fylla fem.
Låt oss utöver de fyra adventsljusen tända ett femte ljus- ett rött. En påminnelse om barnen så att vi genom bön och arbete kan få fler barn att fylla fem.

Dagar att be för är Kyrkornas Världsråds samtal i Sigtuna 1-5 december i år.
 
Tobias Croner har tillsammans med sin hustru arbetat i Tanzania.

Han är lärare i sjukgymnastik. Framför allt arbetade han med ortopeden.
 Idag finns ett samarbete med Umeå universitet, med bland annat elevutbyte.

Det finns många trafikskadade och bristen på aktivitet  och rehabilitering skördar liv. Infektioner och förtvinade muskler ger en ökad dödlighet. Många är ryggmärgsskadade.
Genom att utbilda sjukgymnaster och ge dem högre status, kan flera skadade få ett drägligt liv.
 
Tomas Ekelund har arbetat i El Salvador.

Här är gängkulturen ett stort problem. Genom att anordna maskulinitetskurser försöker man ändra beteendet hos gängmedlemmar. En fråga de fick ställa sig var: Vad i mitt beteende är manligt?

Detta har lett till förändringar och mer jämställdhet. Insikten var dock svår ibland när hustrun mötte en förändrad attityd och inställning från maken. ”Nu skulle han diska”- duger inte jag.
Det måste finnas ett samspel och en dialog. När männen börjat delta i hemmaarbetet har kvinnorna kunnat tillverka saker, som de sedan sålt och på så vis bidragit till försörjningen
Några på kursen har insett att fokuset måste flyttas från dem själva till barnen. Viktigt att ”mina” barn får en utbildning.

All förändring måste börja hos oss själva
 
Magnus Aronsson är fotograf och visade bilder från Svenska kyrkans internationella arbete.
 
Kjell Jonasson berättade om programmet Ekumeniska följeslagare i Israel - Palestina

Ecumenical  Accompaniment Programme in Palestina and Israel drivs av Kyrkornas Världsråd.
I Sverige är det Sveriges Kristna Råd som är huvudman. Programmet startade 2002. Varje år skickar man ut ca 20 personer på 3 månaders volontärarbete.

I uppdraget hittar vi tre punkter: Prevention, Solidaritet och Information.
Prevention-närvaro/ skydd. Exempelvis att följa barn till skolan
Solidaritet – kvinnor i svart. Kvinnor för fred och försoning
Information och påverkansarbete bland annat genom utbildning
 
Ann Jonsson berättade om flyktingprogram i Kenya

Lutherska Världsförbundet samarbetar med lokalbefolkningen för att få lägren att fungera.
Det är stora anläggningar!  i Dadaab finns det 340,000 flyktingar, I Kakuma ca 170,00 och i Djibouti 20,000.

På programmet står

  • hållbart försörjningssätt och aktiviteter för ungdomar ( tillverkning av tvål och vävning)
  • säkerhet i lägren , strukturer för hur lägren kan byggas upp
  • samhällstjänst för utsatta grupper
  • tillång till vatten


Tack för fina dagar/ Carina