Medlemsförteckning

Till lokal årsrapport från lokalavdelningar och kretsar ska en medlemsförteckning, där medlemmarnas födelseår och datum angetts, skickas in.

Lokal årsrapport.
Fylls i för hand och
skickas med post.