Välkommen till riksårsmöte 17-19 mars 2023 i Harmånger

Se inbjudan och program nedan eller använd knappen för att ladda ner en PDF


På den här sidan och dess undersidor finner du årsmöten från de senaste åren. För tidigare årsmöten se vårt
arkiv
Inspiratörer
Lokalavdelningarna/kretsarna kan bjuda in någon från styrelsen eller tillfråga någon missionär för att inspirera arbetsgruppen.

Inspiratörer och mer info hittar du här.

Riksårsmöte hölls 18-20 mars 2022 i Uppsala

Rapport från årsmötet 2021

På fredagen anlände hitresta deltagare, som var inkvarterade på anrika Hotell Knaust. Styrelsen samlades för ett möte innan middagen.

Lördagen inleddes med morgonbön i Kyrkans hus, som leddes av riksordförande Anna-Lena Arousell-Berglund. Därefter fick vi ta del av ett intressant föredrag av Margareta Sidenvall, med rubriken ”Varför flyr människor?”. Flyr vi till något eller från något?

Efter lunchen vidtog Riksårsmötesförhandlingarna. En ny ledamot, Margot Olsson Larsson, valdes in i styrelsen. Därefter serverades Afternoon tea och i samband med detta en spännande lottdragning med chans till många vinster.

Kvällsaktiviteterna startade med en bejublad konsert – Dansa min älskling – i Tonhallen under ledning Yamandu Pontvik med solister. Kvällen avslutades med en härlig middag på Hotell Knaust.

På söndagen samlades vi i Kyrkans Hus och ordföranden Anna-Lena Arousell Berglund inledde med en kort morgonbön och delgav varandra vad som händer i de olika avdelningarna under hösten. Därefter firade vi i högmässa i Gustav Adolfskyrkan och sedan avslutades mötet med lunch i Kyrkans Hus innan alla begav sig hem.

Vid datorn:
Anita Johansson

Kfm ordföranden 2021: Eva Larsson, Halmstad; Kerstin Falk, Gotland; Wiola Persson, Sundsvall; Rose-Marie Probelius Seger, Oskarshamn; Eva Noreborg, Uppsala; Anna-Lena Arousell Berglund,riksordförande; Margot Olsson Larsson, Östersund


Årsmöte 2020

Årsmötet som var planerat till den 22-23 mars 2020 i Uppsala ställdes in p g a coronapandemin.

Nu har riksföreningen under september haft ett årsmöte Per Capsulam. Detta har inneburit att de valda ombuden i lokalföreningarna har fått ta del av alla handlingar d v s verksamhetsberättelse, budgetredovisning, revisionsberättelser och slutligen ett färdigskrivet årsmötesprotokoll. Protokollet har ombuden sedan fått bevittna och godkänna. All handlingar är nu samlade hos Lena Hognesius.

Styrelsen har nu haft ett konstituerande möte på telefon och fördelat styrelsens uppgifter.

Styrelsen hade samtidigt ett styrelsemöte på telefon och planerade för årsmötet 2021 som sker i Sundsvall 19-21/3. Under telefonmötet kunde vi också dela med varandra hur vi har det i de olika lokalavdelningarna.

Nästa styrelsemöte blir på telefon 24/11-20Rapport från årsmöte i Oskarshamn den 16 mars 2019

2019-03-20 Kvinnor för Mission, årsmöte, program

Lördag 16 mars

Programmet inleddes av Monica Kellerdal med bön och Siri Dahlquists psalm 417, Låt nya tankar tolka Kristi bud

Årets fastekampanj, Johan Hesselgren
Johan Hesselgren berättade om årets fastekampanj och om benämningen ACT. Varför har man ändrat namnen Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen? Många associerar begreppen ”mission” och ”-hjälpen” med nedlåtande attityder och inarbetade mönster– det är vi som förklarar Ordet, det är vi som hjälper dem. En utveckling har skett: i organisationen ACT ingår nu förutom Svenska kyrkan också Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS, och de lutherska kyrkornas internationella arbete. Som helhet är det mycket internationellt!

Vi har samma uppdrag som alltid, och vi arbetar i samverkan med kyrkor och samfund över hela världen. Namnet ACT har vuxit fram som resultat av åtskilliga workshops. Kostar det inte pengar? Jo, men inte av insamlade medel, 10 miljoner kommer från kyrkostyrelsen. ACT – där bokstaven T är formad som ett kors -- betyder Action by Churches Together. Namnet uttrycker gemenskap mellan kyrkor och människor. Och insamlingsresultatet har stigit!

Fasteaktionens klassiska sparbössa är tillbaka. Den är omtyckt, särskilt av barn. Fasteaktionens slogan ”Samma himmel -- samma rättigheter” påminner oss om att det inte är så. Flyktingar kommer i stora skaror och behöver mat och vatten och tak över huvudet. Rohingyas vandrar utdrivna från sina hem i Burma/Myanmar till fattiga Bangladesh, i Sydsudan krigar folkgrupper mot varandra, och otaliga är de flickor som könsstympas, som inte får gå i skolan -- exempel på orättfärdiga villkor finns. Men det är dessa orättfärdiga hinder vi som inte svälter behöver göra allt för att rasera.

Kyrka, religionsmöten och kvinnors rättigheter i Pakistan, Johan Hesselgren
Church of Pakistan grundades 1972 och har åtta självständiga stift och ett ekumeniskt samarbete. Extremistvåld förekommer mot kristna, men även mot andra. Svenska kyrkan stöder arbetet med religionsdialog vid Christian Study Centre och det ekumeniska nätverket Faith Friends. Kyrkan vill stå för ett hopp, inte bara för kristna utan hela världen. Det finns ett flertal kyrkor i landet Pakistan som grundades 1947 för Indiens muslimer.(96% av invånarna är muslimer). Malala som emottog Nobels fredspris år 2014, har givetvis fått stor betydelse för landet. Barnarbete och hädelselagar fördröjer alltför ofta en god utveckling.

Längst ner i samhället är
     en flicka
     den som tillhör en religiös minoritet (till exempel hindu, kristen)
     den som har låg utbildning
     den som är bortgift tidigt – väljer inte själv, men kan neka /förekommer också inom kyrkan

Men många kvinnor finns vid universiteten, och arbete för jämställdhet förekommer vid kyrkans institut Thalita Kum, bland annat med att ta fram identitetskort.

Svenska kyrkan arbetar i Pakistan efter två huvudspår:
     vänskap mellan muslimer och kristna
     flickors rätt till utbildning
     flickors rätt att välja make

Besök i Döderhultarmuséet
Efter lunch fick vi göra ett oförglömligt besök i Döderhultarmuséet, med kvalificerad guidning.
De synnerligen uttrycksfulla träfigurerna täljda i alträ av Axel ”Döderhultarn” Pettersson, män/gubbar, kvinnor/gummor, barn och beväringar, präster och prostar och skollärare gör ett outplånligt uttryck. Och vackra hästar i vild flykt över alvaret, eller de arma krakar ”Ottenbyare” som varken fick mat eller vatten … men också välfödda kor i vänskap med mjölkerskan.

Eftermiddagsfika och årsmötesförhandlingar följde därefter, samt helgmålsbön i det lilla kapellet.

-Ragnhild Greek

Kfm styrelse 2019

Rapport från Visby 2018

Under fredagen den 16 mars ansluter ombuden från fastlandet upp på St Clemens hotell, en efter en.
Den gemensamma måltiden och gemenskapen, under fredagskvällen kändes varm och informativ. Lokalavdelningarna delade med sig av sina erfarenheter och hur de arbetar med information, lotterier och försäljningar. Alla tar 20 kronor för kaffet. Medlemsavgiften till lokalavdelningarna, skiftar hälften tar 50 kr . Några funderar på höjning till 100kr, något som andra har. Direktanslutna medlemmar till riks, betalar 100kr.
Vi startade lördagen med morgonbön som Kerstin Falk ledde oss i med psalmen Morgon mellan fjällen.
Vi var 44 st samlade för att lyssna på journalisten Marika Griehsel som tog med oss in i flyktingsituationen i Världen idag.

Vem är flykting, hur ser en flyktings ansikte ut? När vi läser eller hör information behöver vi fundera över - Källkritik; Vem ger informationen och i vilket syfte. Vem är mottagaren. Vi kan vara på flykt i våra egna länder, inte bara i Afrika.

Vi är många som dagligen möter osynliga och ansiktslösa, något vi fick samtala om i bikupor. Marika talade även om Agenda 2030, och Världens ansvar för vår miljö.
Marika visade oss filmen ”Gränser”, inspelad före den stora flyktingvågen 2015.
Meverkar gör bland andra Margot Wallström, Stefan Einhorn och Ärkebiskop Antje Jackélen.

Visbys Biskop Sven-Bernhard Fast ledde oss i stiftsmässan i Domkyrkan. Vi fick även lyssna till honom efterlunch då han talade om; Här en strand vid nådens hav. Detta är även titeln på en bok som Visby stift givit ut och som de närvarande fick ta emot.  Nåden är given till ALLA för alltid. Evigt varar Hans nåd. Den är given gratis. Vårt uppdrag är att ge nåden vidare. Vi ska dela berättelsen om Nåd till våra medmänniskor.

Domkyrkan har en nyrenoverad orgel från 1599 som församlingens organist Claes Holmgren visade oss. Damerna från Visby älskar sin organist förstod vi.

Årsmötet leddes av Eva Noreborg. Sekreterare för mötet blev sittande, Monika Kellerdal. Vi läste igenom Verksamhets och budget berättelser och lade dem till handlingarna. Inga frågetecken. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och valdes om med ett undantag.Linnea Olsson från Västerås avsade sig uppdraget ganska snart efter förra årsmötet och hennes plats fylldes nu med Rose-Marie Probelius –Seger, Oskarshamn.

Nämnas kan att hemsidan Medformare; kan nu sökas på /ändrar namn till www.kvinnorformission.se . Kvinnor för mission finns även på facebook.

Lördagen avslutades med en fin måltid i församlingshuset bredvid Domkyrkan.
Vi underhölls av Örjan Klintberg och hans dotter som sjöng texter av nationalskalden Gustaf Larsson. Eva Sjöstrand berättade om Gustaf, och överssatte från Gutemål till svenska.

Efter en underbar frukost lämnade vi vårt bagage i församlingshuset innan vi firade högmässa på Marie Bebådelsedag i Domkyrkan.
Vi fick lite till livs innan vi i olika konstelationer tog oss hem igen.
Ett stort och varmt Tack. Till Visby damerna som styrt om, och tagit han om oss med mat, lokaler och transporter.

Hoppas vi ses i Östersund den 16 mars 2019, om inte förr.

Carina Duvlund