Vilka är vi?

Kvinnor för mission grundades 1903 och har omkring 700 medlemmar.

Från årsmötet 5 mars 2016
Kvinnor för mission vill tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan synliggöra kvinnors situation och stärka vår ställning i kyrka och samhälle.

BLI MEDLEM

Sätt in medlemsavgiften 100 kr på Kvinnor för missions bankgiro 5412-2387. Skriv namn, adress och födelsedatum.

Kvinnor För Mission 110 år. 1903-2013
Dokument sammanställt 2013 av Anna Ingeborg Karlsson.
Dokumentet för nedladdning.