HUR DET BÖRJADE

Kvinnor för mission är mer än hundra år och därmed en av Sveriges äldsta kvinnoorganisationer.

Den unga studenten Elin Silén kände sig utmanad av indiska kvinnors brist på högre utbildning och svenska kvinnors brist på kunskap om mission. Hon lyckades få flera inflytelserika kvinnor att engagera sig och 1903 bildades föreningen Svenska kvinnors missionsförening, som senare antog namnet Kvinnor för mission.

 

Man startade lokalavdelningar som hade regelbundna träffar för att lära sig om mission och organisera insamlingar. En anställd resesekreterare åkte land och rike runt och höll missions-föredrag, dåtidens folkbildningsaktivitet. Föreningen engagerade sig ganska snart också för kvinnor i andra delar av världen och höll nära kontakt med missionärerna, framför allt de kvinnliga.

Bilden av pelikanen är en medeltida symbol för Jesus lidande. Den bygger på en fabel om pelikanen som tog av sitt eget blod för att väcka sina ungar till nytt liv. Pelikanens ungar hade blivit dödade av dess värsta fiende, ormen, men när hon hackade upp ett sår på sig själv och gav dem att dricka av sitt eget blod började de leva igen. Precis som Jesus gav sitt blod för oss, för att vi skulle få evigt liv. Om detta nya liv vill vi berätta! Väggmålning från Funbo kyrka utanför Uppsala