Årsberättelse Kvinnor för mission Gotland 2019

Vår förening har till uppgift att väcka och stödja intresset för mission. Att tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan synliggöra kvinnors situation och stärka deras ställning i kyrka och samhälle. Att stödja projekt med inriktning på kvinnor genom ACT Svenska kyrkan.

Detta har vi verkligen gjort genom möten, program, lotterier och kyrkkaffen.

Vid årsmötet informerade Nils Gunnar Smith om smålån till kvinnor i utvecklingsländer.

Vid en lunch i Eskelhem berättade Daniel Calero Davit om Lutherska kyrkan på Cuba.

I maj gjorde vi en utflykt till syföreningen Martasystrarna i Havdhem. Vi berättade om vår förening Kvinnor för mission och de berättade om sin syförening.

I månadsskiftet augusti september fick vi långväga besök från Eswatini och Zimbabwe av Mtombi Agnes Shabango och Regai Madhi. De berättade och sjöng och delade med sig av sina erfarenheter och hantverk bl a efter högmässan i Visborgskyrkan. Vi visade dem bl a ett robotlantbruk hos Marie Jakobsson i Hejnum, vilket blev mycket uppskattat. Vi besökte också sjukhuskyrkan, mödravårdscentralen och stiftskansliet, där Bimbi Ollberg och Inger Hägg informerade. Eva Marie Karlsson Kempi informerade om projektet Familj till familj. Vi besökte också det kristna bokcafeet Porten.

Efter en tisdagslunch i TerraNovakyrkan berättade Ylva Andersson om ett projekt på Cypern där gotlänningar från SKUT bjuder svenska turistande ungdomar på vatten.

Vid ett välbesökt årsdagskalas i Dalhem berättade Christina Nimmerfalk om en studieresa till Israel.

Andra söndagen i månaden inbjuder vi till kyrkkaffe efter högmässan i S:ta Maria domkyrka. Då får vi möjlighet att informera om Kvinnor för mission och det projekt de insamlade pengarna går till, för närvarande mentormammor i Eswatini, Sydafrika och Etiopien.

Föreningen har under året haft 46 betalande medlemmar.

Stryelsen har bestått av Kerstin Falk ordförande, Stina Holmgren vice ordförande( Stina flyttade i augusti till Gävle), Christina Ahlgren sekreterare, Birgitta Börstad kassör, Gullvi Edlund ekonom, Agneta Jakobsson, Ulla Lundberg, Elisabeth Larsson, Eva Fast, Doris Lemke. Ersättare Regina Göbel och Susanna Petersson.

Styrelsen har under året haft sju sammanträden.

Birgitta Börstad är ledamot i riksstyrelsen för Kvinnor för mission.

Kerstin Falk och Elisabeth Larsson deltog i riksårsmötet i Oskarshamn.

Kerstin Falk deltog i ordförandemötet i Östersund.


Kerstin Falk
Ordförande