För ett liv utan smärta

P 190

I raden av metoder för att förminska kvinnors livsutrymme är nog könsstympningen den mest brutala. Ett smärtsamt sexliv, hälsoproblem vid graviditet och komplicerade förlossningar som ökar risken för att dö i barnsäng är följder varje omskuren kvinna får leva med.

Tanzanias kristna råd arbetar i distrikten Serengeti och Rorya för att minska förekomsten av könsstympning och andra former av könsrelaterat våld. När de ställde frågan till kvinnor i området om de utsatts för könsstympning eller annan form av våld så var det i genomsnitt åtta till nio utav tio kvinnor som svarade ja. Det är hisnande statistik.

När problemet med könsstympning ska hanteras utgår man ofta från att det är föräldrarna som tvingar sina döttrar att bli omskurna, men problemet är mer komplext än så. Det har nämligen visat sig att även om familjen fått utbildning i könsrelaterat våld och efter det inte vill att deras döttrar ska omskäras så ser flickorna själva till att de blir omskurna. Annars accepteras de inte som kvinnor i lokalsamhället och hamnar utanför gemenskapen.

Misstänkta fall rapporteras in

Tanzanias kristna råd anordnar workshops om könsstympning och andra former av våld mot kvinnor och vilka negativa effekter de har. Utbildningen riktar sig till alla grupper i samhället men specifikt mot vissa nyckelyrken inom vården och juridiska myndigheter.
Rådet stödjer bildandet av interreligiösa kommittéer i de två distrikten. Kommittéerna får både utbildning i själva sakfrågorna, könsstympning och våld mot kvinnor, men även i hur man påverkar andra och för kunskapen vidare. Kommittéerna ansvarar sedan för att rapportera in misstänkta fall av könsstympning eller våld mot kvinnor i sina respektive områden.

Anordnar läger för tonåringar

Tanzanias kristna råd anordnar läger för flickor och pojkar i tonåren. Tonåringarna får där lära sig mer om hälsa i relation till könsstympning. Målet är att ändra pojkarnas syn på kvinnlig omskärelse och att få flickor i tonåren att själva säga nej. Eftersom många barn blir omskurna långt innan tonåren, innan de själva kan påverka beslutet, är det viktigt med fortsatt utbildning och påverkansarbete riktat till föräldrarna.
I projektet ingår också att ge de kvinnor som försörjer sig genom att praktisera omskärning alternativa inkomster för att få dem att sluta med sin verksamhet, och att påverka traditionella ledare att ta sitt ansvar i frågan.

Du kan göra skillnad

Svenska kyrkan stödjer Tanzanias kristna råd och deras arbete för att förbättra situationen för kvinnorna på Tanzanias landsbygd. Att tala högt om könsstympning och andra former av våld mot kvinnor är en känslig fråga, men det måste göras. Bara då kan en förändring komma till stånd.

För att stödja det här projektet, märk din inbetalning med P190.

Läs mer om projektet på
https://www.svenskakyrkan.se/act/p190 

Vill du stödja detta projekt,
skicka din gåva till Kvinnor
för missions bg 5412-2387.
Märk din inbetalning med P 190