Rundbrev till Kvinnor för mission 2019-12-04

Harmånger 2019-12-04

Rundbrev till Kvinnor för mission

När vi delar det bröd som han oss ger
Då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör
O, Jesus du är hos oss.


Förra veckan delade jag två heldagar med mina båda döttrar i bagarstugan. Vi blev både sotiga och mjöliga och ganska trötta, samtidigt som vi blev nöjda och glada över åsynen av alla de brödkakor som hängde på tork under taket.

Ena dagens resultat paketerades och såldes på julmarknaden i lördags för att stötta verksamheten vid den lilla ridklubben här i Harmånger, där mina döttrar har ridelever. Andra dagen bakade vi åt familjen.

Det känns att bröd är viktigt i alla tider och i alla kulturer. Vi har bott på några olika platser, och när vi har bott på gamla bruksorter, där arbetarna inte hade tillgång till så mycket säd, men däremot fick odla sin egen potatis på brukets mark, var det inte ovanligt att recepten innehöll potatis. När vi sedan flyttade till orter präglade av bondesamhället, fanns det både vete och råg förutom det obligatoriska kornet i recepten.

I andra kulturer möter vi majsbröd, riskakor eller bröd bakat på teff, men oavsett råvaran så skapas det gemenskap när vi sitter tillsammans och delar bröd.

För en del år sedan, när de första kvotflyktingarna kom hit till Harmånger funderade vi en del på hur vi skulle kunna bryta den isolering, som vi ganska snart såg att kvinnorna drabbades av. Även då var det bordsgemenskapen och det delade brödet som blev viktigt. Vi öppnade ett internationellt kvinnocafé och där bidrog brödet, men också kaffekoppen till att vi lärde känna varann över både språk och kulturgränser.

Nu i adventstid har vi börjat gemenskapen med delat bröd vid mässan och fortsatt gemenskapen med saffransbröd vid kyrkkaffet.

Psalmer och sånger känns också som viktiga brobyggare. Vem vill vara utan Bereden väg för Herran eller Hosianna Davids son den här tiden? Vi behöver både tradition och förnyelse. Hosianna kan låta så här också: Hosianna Davids son, Jesus kommer, Jesus kommer, Hosianna Davids son, Åh, vad vi är glada.

Jag behöver som vanligt påminna om att skicka rapporter över året som gått, medlemslistor och val av ombud till det kommande årsmötet, som jag härmed kallar till: Uppsala 20-22 mars 2020. Program för dagarna kommer senare.

En välsignad Advents och Juletid önskar jag er alla. Anna-Lena Arousell Berglund