Hur arbetar vi i Uppsala?

Program för vårterminen 2020 i S:t Pers församlingshem, Kvarntorget 4.

Möten äger rum måndagar i ojämna veckor kl. 13-15

13 januari
Jonas Jonson: ”Missionärerna – med betoning på kvinnor i svenska kyrkans mission”

27 januari Brödförsäljning
Stina Karltun: ”När människan reser sig”

10 februari
Rolf Larsson: ”De fattigas rikedom”

24 februari
Årsmöte

9 mars
Anna Hjelm: ”En värld av grannar” Interreligiös praktik för fred.

20 april Brödförsäljning
Katarina Sjöström: ”Mitt liv med SKUT”

4 maj
Birgitta Walldén: ”Mission som livsverk – vad hände sen?”

17 maj Utfärd till Gamla Uppsala kyrka.


För kaffe med bröd betalar var och en 30 kr.

Medlemsavgift för jan-dec 2020 är 50 kronor. Kan betalas kontant till kassören vid mötena i S:t Per eller till bg 803-2286,

Meddela din e-postadress till Katarina Sjöström till e-post ksuppsala@yahoo.se

Styrelsen för
Uppsala lokalavdelning av KVINNOR FÖR MISSION

Ordf Eva Noreborg, Folkungagatan 14 B,
753 36 Uppsala, tel 070-547 84 23,
e-post: eva.noreborg@svenskakyrkan.se

Agneta Stojkovic, Luthagsesplanaden 36 B,
75231 Uppsala, tel 070-539 92 06
e-post: stojkovicagneta@gmail.com

Kassör Katarina Sjöström, Vindhemsg 19 C,
752 27 Uppsala, tel 070-357 61 87
e-post: ksuppsala@yahoo.se

Ragnhild Greek, Vrå skogsväg 16,
741 46 Knivsta, tel 018-385202, 070-351 61 15, e-post: ragnhild.greek@gmail.com

Vallmy Rune, Kålsängsgränd 6 D,
753 19 Uppsala, tel 018-134997, 070-221 14 88,
e-post: cvrune@swipnet.se

Margot Elfving Vogel Tunagatan 5 A,
753 37 Uppsala tel 070-913 04 84
e-post: vink24@gmail.com

Berit Åhlander, Kungsängstorg 4,
753 19 Uppsala, tel 070-858 22 24
e-post: berit.ahlander@icloud.com

Program för kvinnor för mission, Uppsala
Vårterminen 2020 - för nedladdning

Verksamhetsberättelse 2018