Kvinnor för mission Gotland
Program för Gotland
Informationsbroschyr Kvinnor för mission

Brev från Kvinnor för mission Gotland

Kära kvinnor för mission! 

Hoppas att du mår bra!

I dessa tider kan jag rekommendera boken Hopp och tröst av Anna Alebo. Anna Alebo utgår i sina betraktelser från ett ord i Psaltaren och delar med sig av sina erfarenheter och personliga läsning. Hennes texter inger verkligen hopp.

”Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje" Ps 30:12.

Vi får följa med henne till ett möte i tron mellan henne och en receptarie på apoteket , där de ömsesidigt ger varandra välsignelse.

 

Det är tomt att vi nu inte kan träffas. Nu är ju höstterminen igång, men vi i styrelsen har beslutat att inte anordna några program denna termin på grund av att de flesta av oss i föreningen tillhör riskgrupp. Vi kommer inte heller att stå för kyrkkaffe i domkyrkan denna termin.

 

Emellertid behöver ju det projekt inom Act Svenska kyrkan, som vi stöder, fortfarande medel. Mentormammorna har tagit stort ansvar inte bara för mödravård och barnavård i kåkstäderna utan också för upplysning om Covid19., vilket du kan läsa här nedan.

Så i stället för att köpa lotter, baka bröd till kyrkkaffe eller delta i en lunch kan du bidra till vårt bankgiro Kvinnor för mission Gotland 5796-3290, så sänder vi dessa pengar till det projekt vi bidrar till, nämligen Mentormammor i Sydafrika, Esvatini, Etiopien. Behovet är lika stort eller större nu.

 

Söndagen 14 mars 2021 har vi fått en Stiftskollekt till Kvinnor för mission Gotland, vilken också går till mentormammor.

 

Hoppas att vi kan ses vid årsmöte i februari!

 

För styrelsen av Kvinnor för mission Gotland.

ACT – Svenska Kyrkan

 

Mentormammor livsviktiga i kampen mot pandemin

I Kapstadens kåkstäder bidrar mentormammorna till att minimera pandemins effekter, bland annat genom att utföra

• Provtagning, både genom hembesök och i egna testlokaler

• Smittspårning och hänvisning till isolationscenter

• Hemleverans av mediciner till människor med kroniska sjukdomar

• Folkhälsoinformation och -utbildning

I Både Sydafrika, Eswatini, Etiopien och Egypten har Act Svenska kyrkan startat mentormammaprogram tillsammans med lokala krafter.

Mentormammorna är mammor som själva lever i fattiga områden och fått utbildning i att utföra hälsovård och samtalsstöd. De arbetar med att söka upp barn under fem år för att regelbundet undersöka barnen. Under hembesöken pratar de med mammorna för att utbilda kring frågor som hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp.

Under coronapandemin har de, som många andra av våra partner, snabbt anpassat sin verksamhet för att möta lokalsamhällets behov.

 

Philani Maternal, Child Health and Nutrition Trust