Internationella möten

Future in the hands of women

Internationellt kvinnoförmöte

5-7 sept 2012

 

Kvinnor i Svenska kyrkan och Kvinnor för mission ordnade ett internationellt kvinnoförmöte inför Världens fest på Stiftsgården Åkersberg i Höör. 26 kvinnor från Sydsudan, Skottland, Swaziland, Malawi, Brasilien, Mocambique, Zimbabwe, Palestina, Costa Rica och Sverige deltog. Så intressant och roligt det var!

Internationella kvinnomöten har arrangerats av Kvinnor för mission och Kvinnor i Svenska kyrkan 2010 och 2007. Kvinnor från ett stort antal länder har träffats inför Världens fest, den stora samling som Svenska kyrkans internationella arbete ordnar vartannat år.

2012 var temat Future in the hands of women. Platsen var Åkersberg i Höör.

2010 var temat  Women make change - a sutstainable world is possible och konferensen ägde rum på St Sigfrids folkhögskola i Växjö. Läs Margaretha Nordströms referat.

2007 deltog 60 kvinnor, varav 20 internationella gäster i det   internationella kvinnoförmöte på Hållands folkhögskola 8-10 augusti.