Inspiratörer

Anna Lena Arousell-Berglund pratar om Asylsökande i Sverige
070-5983934
anna-lena.berglund@svenskakyrkan.se

Eva Noreborg - Zimbabwe, Thusanang Kvinnor
018-24 84 23
eva.noreborg@svenskakyrkan.se

Maria Leijman
046-14 39 98
maria.lejman@svenskakyrkan.se

Ing-Marie Svenning - Swaziland
070-4962504
imsvenning@gmail.com

Kersti Karlsson
070-263 23 96
kerstikarlsson@yahoo.com

Lokalavdelningarna och kretsarna kan bjuda in någon från styrelsen eller tillfråga någon missionär för att inspirera arbetsgruppen. Detta på riksorganisationens bekostnad.

Är det någon utanför styrelsen eller uppsatta inspiratörer så ska det förankras hos ordförande Anna Lena Arousell Berglund.