Byutveckling och skolgång i Egypten
P45
Tillsammans med lokal partner arbetar Act Svenska kyrkan för kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande på den egyptiska landsbygden.

Läs mer om projektet på https://svenskakyrkan.se/act/P45
Vill du stödja detta projekt,
skicka din gåva till Kvinnor för
missions bg 5412-2387.
Märk din inbetalning med P 45