Viktiga punkter från senaste styrelsemötet, Oskarshamn 2017-10-22

Ordförande har fått ett brev från Nybro i Småland. De önskar att Kfm kommer till en träff med syföreningar under första kvartalet 2018. Anna-Lena och Monika ska försöka göra detta i samband med resan till Visby.

Styrelsen har beslutat att sända tre medlemmar i Kfm till de afrikanska gästernas återträff i Swaziland 18-06-06. Detta under förutsättning att vi får en inbjudan.

Diskussion och genomgång av planeringen för årsmötet i Visby 17-18/3-2018