Rundbrev till Kvinnor för mission - augusti 2013

Kvinnor för mission vill tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan synliggöra kvinnors situation och stärka kvinnors ställning i kyrka och samhälle.

Jag sitter och läser gamla rundbrev som gått ut till föreningens medlemmar och ser att ovanstående ord inledde septemberutskicket förra året. Idag handlar texterna i våra kyrkor om samhällsansvar och vi brukar gärna kalla dagen för diakonins dag. Just idag har jag varit uppe extremt tidigt på morgonen för att finnas tillsammans med en av de kvinnor vars situation är tung. Hon och hennes två tonårsdöttrar hämtades av civilklädd polis för att avvisas från vårt land och dom är nu på väg mot Arlanda, och ovissa öden i sitt forna hemland. Samtidigt läser jag i 5 Mosebok om hur vi ska behandla flyktingen, änkan och den faderlöse.

5 Mos 24:17-24

Mose sade: Du ska inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa.
Om du glömmer en kärve när du skördar din åker, skall du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och änkan. Då skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt det du gör.
När du har slagit ner dina oliver skall du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. När du har plockat druvorna i din vingård skall du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa

Orden i 5 Mosebok känns aktuella även idag.

Kära vänner!

Jag som nu skriver detta brev är helt ny i min roll som ordförande för Kvinnor för mission. Jag ser fram mot Missionsdagarna den 5-6 oktober, som jag vill påminna om. Då får jag förhoppningsvis en möjlighet att lära känna åtminstone några av er som varit med i föreningen länge.

Jag vill också påminna om det extra årsmöte vi räknar med att hålla i omedelbar anslutning till missionsdagarna för att göra ett par fyllnadsval till styrelsen. Hoppas att lokalavdelningarna är igång med höstens verksamhet, så att ni hinner utse ombud.

En tanke som vi i den nya styrelsen har, är att skicka ut en lista med namn på inspiratörer som gärna gästar de lokala grupperna, på riksorganisationens bekostnad. Vi kommer att återkomma med inspiratörslistan i kommande brev.

Många lokalavdelningar har skickat in sina årsrapporter och medlemslistor för arbetsåret 2012, men några har glömt bort att göra det. Vi behöver få in samtliga rapporter och medlemslistor snarast!

TACK!

Med önskan om allt gott till er alla!

Styrelsen för Kvinnor för mission
Anna-Lena Arousell Berglund
Ordförande
Kvinnor.for.mission@svenskakyrkan.se