Missionsdagar 1-2 oktober 2016 i Uppsala

Rapport från missionsdagarna
1-2 oktober 2016 i Uppsala, av Monika Kellerdal


Kvinnor för mission i Uppsala har en lång tradition av att varje år ordna Missionsdagar. Så har de också gjort denna höst.

Under veckoslutet 1-2/10 samlades drygt 80 personer i Kyrkans Hus i Uppsala. De flesta gästerna var missionärer som avslutat sin tjänst i Svenska Kyrkan. Vi övriga kom från olika missionskretsar och lokalavdelningar inom Kfm. Tanken med dessa dagar är som det står i inbjudan att ge: ”tillfälle att träffa kollegor, möta utsända som just kommit hem och bli uppdaterad om vad som händer inom det internationella arbetet.

Dagarna var fyllda av föredrag, men det fanns också tillfälle till personliga möten under måltider och kafferaster.

Bland föredragen fäste jag mig särskilt vid makarna Pearssons erfarenheter från dopplatsen i Jordanien d v s den plats vid Jordan där Jesus lät döpa sig. Jordaniens kung har skänkt mark vid denna viktiga plats till kyrkan. Där har skapats ett pilgrimscentrum. Pearssons har där under några år gjort många pilgrimsvandringar med människor från olika trosriktningar. Rolf Pearsson berättade också om samarbetet på arabiska halvön med Mellanösterns Kristna Råd.

Makarna Målqvists arbete i Siphilile i Swaziland gjorde också starka intryck. Rolf är barnläkare och erbjöds att hjälpa till med att arbeta upp verksamheten med Menthor Mothers i Siphililes slumområden. Swaziland är ett välmående land i flera avseenden men där finns också stor fattigdom bakom de fina”kulisserna”. Elisabeth är präst och verkade utifrån sin vigningstjänst.

I de övriga föredragen fick vi information om situationen i Colombia och det pågående fredsarbetet där. Sofia Nordenmark underströk Lutherska kyrkans betydelse i de framgångar som gjorts.
Från Indien rapporterade Sanna Bülow tillsammans med Frida Johansson. De hade deltagit i 25-årsfirandet av kvinnliga präster i Indien. Arbetet med genderfrågor i Indien är prioriterat av internationella arbetet.

Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete gav en översikt av dess insatser idag och var som ska prioriteras framöver.

Den gemensamma högmässan firades i Domkyrkan där ärkebiskopen predikade och var celebrant.

Missionsdagarna avslutas alltid med en minnesstund vid missionärernas grav på stora kyrkogården. Där hålls en andakt och man minns de som under året har avlidit. I år var det commemoration över 10 män och kvinnor.

Missionsdagarna är viktiga ur flera aspekter. Dels för dem som varit i aktiv missionstjänst men också för oss andra som arbetar för missionen på hemmaplan. Att få höra på och möta dem som varit ute i ”verkligheten” ger inspiration och kraft till engagemang för våra trossyskon och medmänniskor som behöver vår hjälp.

Missionskretsen i Halmstad har alltid ambition att skicka medlem/mar till missionsdagarna. Därför är vi tacksamma för hjälp till resa och uppehälle så att enskildas ekonomin inte ska vara ett hinder.