Missionsdagarna den 5-6 oktober i Kyrkans Hus , Uppsala

Vi möttes av ett gäng glada damer, kvinnor från Uppsala lokalavdelning.
Förutom registrering fanns informationsmaterial , och ett lotteri.
”Det går bra att köpa en lott, men man kan även köpa ett häfte”
Vilken frimodighet och entusiasm . Detta kom att prägla mötet: Värme, frimodighet och hembakt bröd.
 
Under lördagen informerades vi av Maria Lundberg om Svenska Kyrkans Internationella arbete och de olika projekten. Ett projekt är något tidsbundet och ska avslutas. Efter 40 år ska Bangladesh fasas ut. Detta sker i samråd och under tid från 2014.
Vi för ett levande samtal om vår identitet och vad som bär oss.
Vi arbetar bland annat tre centrala värden.

  • Tro, hopp och kärlek
  • Människans värde och rätt
  • Skapelsens integritet

 
Hans och Barbro Engdahl berättade om sin tid i Sydafrika. I deras arbete ingår en strävan att göra Kyrkan afrikansk, inte europeisk eller till en missionärskyrka
Psaltaren 68 nämndes.
 
Gunborg Blomstrand berättade om sitt arbete som kommunikatör vid AACC (Allafrikanska kyrkokonferensen) i Kenya.
 
En av våra inspiratörer Ing-Marie Svenning berättade om arbetet i Swaziland.
Det är fattigt, och i östra stiftet har man få präster. Befolkning tycker dock att det är viktigt med kyrkan. Fortfarande är mödradödligheten stor, ca 1000 kvinnor dör varje dag pga graviditetskomplikationer och förlossningsskador.
Dödligheten i HIV/aids är fortfarande stor - ca 1,8 miljoner om året.
Här kan projektet Menthor Mothers göra skillnad. Nu har man 18 kvinnor anställda som förebilder. De undervisar om hälsa och om vaccinationer
med mera. En viktig del är även utbildningen på ett år som behandlar frågan: Vad säger bibeln om jämställdhet och hälsa.
 
Cecilia Hage har varit ageravolontär i Sydafrika. Hon var där då gruvkonflikten var aktuell. Det var stora kontraster mellan ägarna och gruvsamhället. Hon berättade hur människorna såg fram emot nya arbeten i byn då gruvdriften skulle starta. Därav blev ingenting. Man köpte in arbetskraften. Inte nog att inga arbeten gavs. Luften förorenades och det blev svårt att andas. Dammet lade sig över marken och den lilla mark man haft att försörja sig på blev obrukbar. Familjerna svalt. Det grep tag i mig.
En deltagare sa till mig i pausen: Det finns likheter med Kiruna och Malmberget. Folket får flytta för gruvdriftens skull.
 
Under dagarna kom bonus program med Kerstin och Lars Dahlin som med glöd i hjärtat berättade om by utveckling i Zimbabwe. Vi fick se bilder på hur man byggde enkla och fina spisar, höra om mikrobanken och hur barnen fick mat under skoldagen.
 
Under söndagen firade vi högmässa i domkyrkan med ärkebiskop Anders Wejryd. Han och gäster från Canada delade vår lunch och berättade om sitt besök.
 
Innan det avslutande kaffet så besökte vi SKM:s missionsgrav, där Sven-Erik Fjällström höll i minnesstunden.
 
Dagarna innehöll mycket mer men jag minns inte allt. Mat och kaffe fick vi och det smakade underbart. Anna-Lena Arousell -Berglund höll helgsmålsbönen på lördagen i Marias lovsång. Denna helg var en lovsång till Guds ära, och till tack för allas goda arbete för andra, under missionens hjärta.
 
Carina Duvlund