Läs sidan 8-9 i Kyrkobladet,
Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby!
På besök i Victoria Falls, en luthersk församling som ligger i det västra stiftet i Zimbabwe
Kvinnor för mission på resa till Zimbabwe