Anita Sääf

Dag 10

Ett lila hav av Vashandirikvinnor
Rev. Cele pratar om fred och försoning
Rev. Cele pratar om fred och försoning
Svenska gäster
Svenska gäster
Resan till Zimbabwe
Anita Sääf

"Vårda Dina relationer. Om relationerna är dåliga blir konflikterna svårare att lösa."

Lördag, 6 augusti 2011

Revival (förnyelsehelg) på Manama. Vi börjar dagen med frukost och vi får havregrynsgröt.

Nu till det stora mötet med Pastor Cele (tidigare polis). Vi lyssnar till hans föredrag om Fred och försoning, Peace building, i 4 tim. Vad kan vi bidra med? Vår uppgift är att hjälpa varandra.

Vad finns det för förhållningssätt till konflikter? Hur kan vi hjälpa varandra? Att bygga fred gäller också i hemmen. År 2009 var det ett stort möte för Peace building. I detta möte deltog traditionella ledare, kommunfullmäktiges ordförande och andra chefer. Prästerna blev kanaler för det fredsbyggande arbetet i församlingarna.

Peace building

1 Mos. 33:10. Jakobs försoning med sin bror Esau. Att se ditt ansikte är att se Gud.

2011 är året för freds och försoningsarbetet.

Några människor lever på ilska, är arga.

Jesus sa inte kom till kyrkan. Han sa gå ut i hela världen

Fundera på vad som är vår konflikt.

Även om man slår, fortsätter folk att tänka annorlunda. Även om man slår en hel befolkning, fortsätter människor att tänka.

Även om du inte vill bli indragen i en konflikt, kan du inte springa ifrån.

Ibland är konflikter nödvändiga för att få till en förändring. Men konflikter måste kunna hanteras, annars förstörs relationer.

Använd inte negativa och undvikande sätt. Ex. droger och alkohol. Problemen kommer att finnas kvar och pengar förbrukas etc.

Använd positiv hantering av konflikter, gemensam hantering

Fredsbyggande arbete börjar alltid med oss själva. Så länge vi inte gör upp med det som finns i oss själva upprepas det i andra sammanhang.

Hur objektiv kan jag bli? Hur professionell?

Det fredsbyggande arbetet i familjen måste fortsätta

Vill du försonas med någon som gjort dig illa?

Det finns konflikter mellan grupper. Det finns problem i ledarskapet

 

Förhållningssätt till konflikter

Makt baserad på resurser. Fysiskt vinna eller förlora. Varför fokusera på det negativa? Mina rättigheter – lag. Låt oss bygga fred. Intressebaserad konflikt. Prata med varandra, medla.

Han tar kyrkan som exempel. När man ser varandra, vad ser vi? "De kristna ser Guds ansikte i varandra?"

Konflikter kan leva kvar genom flera generationer om någon slagit ihjäl och dödat någon. Låt oss bryta denna kultur att döda!

Vi tolkar varandra och har fördomar om varandra. När vi har en konflikt kommer detta fram. Det dödar men inte med kniv. Det komplicerar och förhindrar i en konflikt. Det utgör hinder för lösningar. Negativa förväntningar och fördomar färgar oss och kan bli till sanningar.

Vår uppgift är i stället att bygga fred och försoning. "Saliga är de som håller fred". Hur bidrar du till fredsbyggande? Som kristna är vår uppgift att vara fredsbyggare.

Fred är något som genomsyrar hela evangeliet.

Fred inom dig själv. Fred med din nästa. Fred med Gud

Konfliktanalys

Att förstå ursprunget. Att det finns saker som ligger bakom.

Konfliktträdet.

Vi ser bara löven. Vad är grenarna? Vad ger löven näring?

Vad är stammen? Vad är roten till konflikten? Inte förrän vi kommer till roten kan vi lösa problemet.

När vi slutar tänka och låter känslorna ta över, slåss vi

Förlåta och glömma – ex. i TV-serier

Pastor Cele säger förlåta och komma ihåg. Vad som är fel är fel.

Att lösa konflikter

5 steg

Vårda Dina relationer. Om relationerna är dåliga blir konflikterna svårare att lösa. Mer negativa tolkningar. Informationsproblem. När inte alla får samma information. Selektivt val av historiska händelser, propaganda. Selektiv återgivning av historia. Strukturer. En del av våra konflikter är psykologiska "ego"

Helande

Det börjar alltid med mig själv, att jag är helad inuti. Sedan med andra.

Hur blir jag helad

Genom att acceptera det som har hänt. Hitta någon som lyssnar på dig – upprättelse. Ta hjälp av den som lyssnar. Att få ut smärtan. Lätt att bli martyr, offer. Viktigt att kunna släppa taget.

I vilka politiska partier man än engagerar sig i, gäller det att föra fram och använda kristna värderingar.

Även inom kyrkan finns konflikter.

Vi behöver hitta en öppen samtalston för försoningsprocessen.

Detta var vad jag fick med mig av denna viktiga föreläsning.

Nu var det dags för lunch. Sen var det vår tur att TACKA och framföra hälsningar från våra församlingar i Sverige och sjunga. Därefter presentation av frälsarkransen – armbandet. Vi berättar om de olika pärlorna, sjunger och ber.

Kvällsmat.

Gemensam reflektion och samtal i Ing-Maries gamla hus

Några går på avslutningsgudstjänsten och andra av oss somnar direkt.
 

Tillbaka     |    Dag 11