Årsmöte 7 mars 2015

Uppsala den 7 mars 2015

Kvinnor för mission – riks var samlade till årsmöte på Kyrkans Hus.

Vi var ca 35 kvinnor och män som samlades för att dela erfarenheter och hålla årsmöte
Dagen började i kapellet Marias lovsång där Carina Duvlund ledde morgonbönen. Efter kaffet hälsade ordförande Ann-Lena Arousell Berglund oss välkomna. Eva Noreborg, som är ordförande i lokalavdelningen i Uppsala hälsade oss välkomna samt berättade om programmet.

Två kvinnor, som arbetar på Kyrkokansliet berättade om två projekt  inom Svenska Kyrkans Internationella arbete. Karin Lawenius berättade om Bangladesh, projekt P 41 och Sanna Bülow berättade om Etiopien.

Efter en uppiggande lunch med härlig gemenskap gick vi över till Diakonins Hus där diakon Marie Strandgren tog emot oss och berättade om verksamheten.

Den inriktar sig inte på grupper, utan på kompetensutveckling och att lotsa besökarna till hemförsamlingarna. De samtalade mycket om ”vems” är uppdraget. Kyrkans eller annan aktörs. Gränsdragning är viktigt.

Efter en styrkande kaffetår kom årsmötet.

Eva Noreborg och Monica Kellerdal satt i presidiet och Anna-Lena Arousell Berglund var den som för oss andra drog verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Ingeborg och Tore Furberg var två av medlemmarna som deltog denna dag.

Redan innan dagen var över hade den nya styrelsen ett konstituerande möte
där Lena Hognesius och Agneta Stojkovic var med.

Dagen avslutades med att Tord Harlin visade sina egna bilder till en psalm.
Två ska det vara för vi fick höra två psalmer och se två bildserier.

Styrelsen som finns med på sista bilden blir fullskalig om man dubbelklickar på den: Lena Hognesius, kassör, Monika Kellerdal, sekreterare, Agneta Stojkovic,
Berit Åhlander, Eva Noreborg, vice ordförande, Anna-Lena Arousell Berglund, ordförande, Carina Edling Duvlund.