Kontakt

Kvinnor för mission

751 70 Uppsala

kvinnor.for.mission@svenskakyrkan.se

Styrelse
Ordförande
Anna-Lena Arousell Berglund
Nordanåvägen 7
820 75 Harmånger
anna-lena.berglund@svenskakyrkan.se
070-598 39 34


Margot Olsson Larsson
Skogsbruksvägen 127 B
83178 Östersund

margotl54@gmail.com  

070-6785240


 

Monika Kellerdal
Timmermansgatan 18 A
302 36 Halmstad
monikakellerdal@gmail.com
0732 03 55 74

Eva Noreborg
Folkungagatan 14B
753 36 Uppsala
eva.noreborg@svenskakyrkan.se
 
Birgitta Börstad
Talluddskviar 7C
621 41 Visby
birgitta.borstad@hotmail.com
070-74 30 819

Rose-Marie Probelius-Seger
Oskarshamns församling Box 175
572 24 Oskarshamn
probelius45@gmail.com
073-0817463
 
Wiola Persson

Nackstavägen 46 A

85352 Sundsvall

wiolae.persson@gmail.com

072-3550677



Adjungerade

Kassör

Lena Hognesius
Gimogatan 9

752 20 Uppsala

lena.hognesius(at)gmail.com

018-31 55 83

018-16 99 60


Revisorer
Linda Henriksson, Jättendal

Margot Elving Vogel, Uppsala



Lokalavdelningar
Uppsala
Ordf. Eva Noreborg
Folkungagatan 14 B
753 36 Uppsala

eva.noreborg(at)svenskakyrkan.se
018-24 84 23
070-547 84 23

Sundsvall

Ordf. Wiola Persson

Nackstavägen 46 A

85352 Sundsvall

Wiolae.persson(at)gmail.com
072-3550677
Sekr. Anita Johansson
anita-eva(at)hotmail.com
070-2845074

Oskarshamn

Ordf. Rose-Marie Probelius-Seger
Oskarshamns församling Box 175
572 24 Oskarshamn

probelius45(at)gmail.com
073-0817463
Sekr. Barbro Kreutz
Barbro.kreutz(at)live.com
073-0259760

Östersund

Ordf. Margot Olsson Larsson
Skogsbruksvägen 127 B
83178 Östersund

margotl54(at)gmail.com  

070-6785240
Sekr. Berit Hoffman
Storgatan 15
831 30 Östersund

berit.hoffman(at)outlook.com

070-19 09 784

Halmstad
Ordf. Eva Larsson
Sigynsväg 59
302 75 Halmstad
hans-ingvar.larsson(at)telia.com
076-85 34 457
Sekr. Monika Kellerdal
Timmermansgatan 18 a
302 36 Halmstad
monikakellerdal(at)gmail.com
073-203 55 74

Gotland

Ordf. Kerstin Falk
Adelsgatan 32
621 57 Visby
rut.falk(at)gmail.com
070-780 32 36
Sekr. Christina Ahlgren
Irisdalsgatan 70
62142 Visby
christina.ahlgren(at)spray.se
073-945 90 45

Kontaktpersoner kretsar

Västerås domkyrkoförsamlings missionskrets
Birgitta Larsson
birglars(at)yahoo.se

Årsberättelser för lokalavdelningar

 hittar du här

Inspiratörer hittar du här.