Kvinnor möter kvinnor - Rapport från Kvinnor för missions lokalavdelning i Östersund

På eftermiddagen, den 29 augusti, har vi glädjen att välkomna Vimbai Shumba från Zimbabwe och Dumsile Zulu från eZswatini till Östersund. De möts på centralstationen av Randi och Märta för hemfärd till Randi. Tillsammans med Siv äter vi en sen lunchmiddag och kopplar av någon timme. Under besöket bor Vimbai hos Märta i Torvalla och Dumsile inkvarteras hos Randi i Odensala. Eftersom Vimbai och Dumsile har haft intensiva dagar i Uppsala och 6 timmars tågresa till Östersund gör man tidig kväll.

Fredag 30/8:
Efter frukost hos respektive värdar gör vi ett besök på Gaaltije – det sydsamiska centrumet i Östersund. Tillsammans med medlemmar från lokalföreningen får våra gäster en mycket intressant information om samernas bakgrund, liv och situation i dagsläget samt guidning på centret.

Färden fortsätter över Vallsundsbron till ”annersia” och Böle byskola, där vi välkomnas av rektor Eva-Märet Nordenberg. Böle byskola är ett föräldrakooperativ och driver även en lunchrestaurang - Källan. Efter lunch på Källan guidar rektorn oss runt och berättar om skolan. Skolan har årsklasser från förskoleklass upp till klass 5. Kvinnorna, särskilt Vimbai, som är lågstadielärare, är mycket intresserade av informationen.

Tillbaka till Frösön och Frösöns medeltidskyrka, vackert belägen med utsikt över Storsjön och fjällvärlden.. Kyrkoherde emeritus Göran Modén ger en intressant skildring av kyrkans historia.

Besök på ett par second hand-affärer, men man handlar inte så mycket. Vi har informerat om Kalahari, så de avvaktar med de stora inköpen.

Lördag 31/8:
Både Vimbai och Dumsile är intresserade av friluftsliv och idag gör vi en biltur till Kretsloppshuset i Mörsil och hällristningarna i Glösa.

På kvällen ”knytis”-middag hos Berit tillsammans med ett antal medlemmar av Kvinnor för mission. Vimbai och Dumsile presenterar sig och sitt engagemang inom resp Vashandiri och Prayer Women´s League.

Söndag 1/9:
Högmässa i Stora kyrkan där våra gäster presenteras. De deltar sedan i ingångsprocessionen och med textläsning

På kvällen är vi bjudna på middag hos kyrkoherde Jennie Nordin och har en trevlig samvaro.

Måndag 1/9 åker Vimbai och Dumsile vidare till Sundsvall.

Siv, enligt uppdrag, och i samråd med Randi m fl.


Kvinnor för mission Östersund

Vi inbjuder till Måndagscaféer 2 gånger i månaden i Församlingsgården.

Tid: 13.00-14.30

Program våren 2019:

14 januari, 28 januari, 11 februari Årsmöte, 25 februari, 11 mars, 25 mars, 8 april, 27 april Vårförsäljning, 13 maj och 27 maj.

Vid cafétillfällena har vi ofta haft en inbjuden gäst som på något sätt medverkat i programmet, t.ex. med föredrag, musik, sång.

Höstterminen startar i mitten av september.

Kontaktperson: Anna Österholm Gränsgatan 9 A 83134 Östersund tel. 063-516229, 070-2163589