Bli medlem

Som medlem i Kvinnor för mission är du med och stödjer
Svenska kyrkans internationella arbete. Kvinnor för mission vill
tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan
synliggöra kvinnors situation och stärka vår ställning i kyrka och samhälle.

SÅ HÄR GÖR DU

Sök helst upp din närmaste lokala avdelning och bli medlem via den. Lista på grupperna och deras kontaktpersoner finner du här:

Halmstad     Eva Larsson hans-ingvar.larsson@telia.com, 076-85 34 457
Oskarshamn carina.duvlund@svenskakyrkan.se, 073-831 01 60
Sundsvall     hilma.lindell@svenskakyrkan.se, 060-53 10 154
Uppsala       eva.noreborg@svenskakyrkan.se, 070-5478423
Visby           Kerstin Falk rut.falk@gmail.com, 070-780 32 36
Västerås      Birgitta Larsson birglars@yahoo.se
Östersund    Anna Österholm 063-51629

Ett ytterligare alternativ är att bli medlem direkt till riksorganisationen. Då gör du så här:
Årsavgift 100 kr betalas till Kvinnor för missions bankgiro 5412-2387. Ange namn, adress, gärna mail-adress, födelseår och -månad.

Statens bidragsgivande myndighet, som ger anslag till föreningen, kräver att medlemmarnas ålder anges, så att det är tydligt att ingen är under 15 år.